รวมประสบการณ์ตะกรุดตัณหานาคา พ่อครูจันทรา

ถ่ายรูปไม่ติด

เหตุอัศจรรย์ที่สมาชิกส่งมา ตะกรุดตัณหานาคา ถ่ายรูปไม่ติด รีสตาร์ทก็ยังไม่ติด จนต้องยกมือไหว้ขออนุญาตจึงถ่ายติด

อันนี้เห็นว่าแปลกดี จีงนำมาลง เล่าสู่กันฟังครับ ขอบคุณท่านสมาชิกที่นำมาเผยแผ่ด้วยครับ

Visitors: 42,501