งานบุญบ้านคุ้มเทวา

รวมภาพการร่วมสร้างบุญ และทานต่างๆในนาม"บ้านคุ้มเทวา"ที่ผ่านๆมา เพื่อให้รับทราบ และได้อนุโมทนากันถ้วนทั่วครับ

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562

ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธาน ณ วัดท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  26,300บาท

พระพุทธัง บังเกิดขึ้นแล้ว พุทโธอัปมาโน พุทธบูชา มหาเตชวันโต
ขอสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ จงบังเกิดขึ้นกับทุกๆท่านด้วยเถิด

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 

ได้น้อมถวายปัจจัยรวม 250,000 บาทต่อท่านเจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดี
เพื่อนำปัจจัยส่วนนี้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อห้าพี่น้อง ตามวัตถุประสงค์ ให้เป็นบุญสำเร็จลุล่วง สมเจตนา ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563นี้
ด้วยอานิสงค์ผลบุญในครั้งนี้ จงบังเกิดผล ดลบันดาลให้ทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สืบไปตราบถึงซึ่งพระนิพพานเถิด

 

 

 

 

 

 

วันนี้ทางคุ้มเทวาที่ดำเนินงาน เปิดให้ร่วมบุญสร้างมหาทานบารมี กับพระคุณหลวงปู่ทอง สุวิชาโน เนื่องในโอกาสเดือนเกิดอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่ครบ 104ปี
โดยได้ขอกราบอาราธนาพระคุณหลวงปู่ทองเป็นประธานในการไถ่ชีวิตสัตว์ อันได้แก่
 
-วัว จำนวน 1คู่ แม่ ลูก (โดยจะทำการส่งมอบให้เกษตรกรต่อไป)
-ควายเผือก 1คู่ แม่ ลูก (โดยจะทำการส่งมอบให้เกษตรกรต่อไป)
-ไถ่ชีวิตปลาหน้าเขียง จำนวน 100 กว่ากิโลกรัม
 
 
 
 
นอกจาการไถ่ชีวิตสัตว์น้อยใหญ่แล้ว ในวันนี้พระคุณหลวงปู่ทอง สุวิชาโน ยังได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท แก่ทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นตัวแทนเข้ารับมอบ เพื่อนำไปซื้อเครื่องมือสำหรับใช้ในการรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจต่อไป(ทางโรงพยาบาลได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้พระคุณหลวงปู่ทองไว้ด้วย)
 
ซึ่งในส่วนนี้เป็นเงินปัจจัยจากทุกท่านที่ได้ร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลรุ่น "เสาร์ห้า"ที่ได้เปิดให้ร่วมบุญไป ขอทุกๆท่านได้โปรดร่วมกันอนุโมทนาบุญในการสร้างทานบารมีครั้งนี้ในนามพระคุณหลวงปู่ทอง สุวิชาโนร่วมกันเถิดฯ
 
 

 

 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563 ทางคุ้มเทวา ได้ร่วมสมทบซื้อชุดppe  เพื่อมอบให้กับคุณหมอตามโรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลน
ขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมอนุโมทนาในทานบารมีครั้งนี้ด้วยกันนะครับ

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

1.ร่วมหล่อพระกับทางวัดท่าเสา 5,000 บาท
2.ถวายโรงพยาบาลสงฆ์ 3,000 บาท
3.ถวายวัดพระบาทน้ำพุ 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 11,000 บาท
**โดยเงินส่วนนี้ได้มาจากเปิดให้บูชาตะกรุดของทางสำนักคุ้มเทวา
 
ด้วยอานิสงค์ในการทำบุญในครั้งนี้ของทุกๆท่าน ขอบารมีคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล ได้โปรดอนุโมทนาและอำนวยพรให้ทุกๆท่าน จงประสบแต่ความรุ่งเรืองทันใจ ร่ำรวยทันใจ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบ ประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ จงสำเร็จเป็นผลทันใจ มิเลือกเลือกเวลา มิเลือกทิวาราตรี และขอให้บุญนี้ติดตัวทุกๆท่านไปจนกว่าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเถิดฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 สำนักคุ้มเทวา ร่วมก่อการบุญ
จากการที่ทางสำนักฯได้นำขุนแผนพญากาจับหลักที่ตกค้างออกให้บูชา และได้นำรายได้ส่วนหนึ่งมาร่วมทำบุญ สร้าง
กุศล เพื่อเกิดเป็นอานิสงค์ต่อทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญกันมาดังนี้
1.ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ 1,000 บาท
2.บริจาคช่วยเด็กพิการออทิสติก 1,000 บาท
3.บริจาคมูลนิธิยุวพัฒน์ ช่วยเด็กเรียนดีแต่ยากจน 1,000 บาท
4.ทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ 1,000 บาท
5.บริจาคมูลนิธิเมาไม่ขับ(ช่วยเหลือเหยื่อ) 1,000 บาท
6.บริจาคร่วมสร้าง รพ.จักษุบ้านแพ้ว 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
 
ขอให้อานิสงค์แห่งทานและบุญนี้ จงปรากฎบังเกิดขึ้นกับทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมสร้างบารมีร่วมกันครับ

 

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 

จากการที่ทางสำนักฯได้นำขุนแผนพลายแก้ว ร่ายมนต์ที่ตกค้างออกให้บูชา และได้นำรายได้ส่วนหนึ่งมาร่วมทำบุญบูรณะกุฏิวัดสว่างโสภณ จ.สุรินทร์ 5,000 บาท
ขอให้อานิสงค์แห่งบุญวิหารทานนี้ จงปรากฎบังเกิดขึ้นกับทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมสร้างบารมีร่วมกันครับ

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563

ตามที่ได้มีการเปิดให้ร่วมบุญบูชาสีผึ้งแม่นางกวักต่อลาภ มหารวย เพื่อสร้างบารมีกับพระคุณหลวงปู่ทอง วัดดอนไก่ดี ในวันนี้ทางพระคุณหลวงปู่ทองและคณะศิษย์ได้ร่วมกันสร้างบุญและทานบารมีดังนี้
 
-ถวายปัจจัยให้กับทางเจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดี เพื่อร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์อันเป็นบุญวิหารทาน ๒๐,๐๐๐ บาท
-มอบเงินให้กับทางสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ๑๐,๐๐๐ บาท
-มอบแผ่นรองซึมซับพิเศษ(สำหรับผู้สูงอายุ)จำนวน ๗๒๐ แผ่น และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ตามที่สถานสงเคราะห์ขอความอนุเคราะห์มาอีกจำนวนหนึ่ง
 
ด้วยบุญและทานบารมีที่ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในนามคณะศิษย์หลวงปู่ทอง สุวิชาโนในครั้งนี้ ขออานิสงค์ผลแห่งบุญและทานในครั้งนี้จงบังเกิดผลและดลบันดาลให้ทุกๆท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบ ประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ จงสำสำเร็จทุกๆท่าน ทุกๆคนเถิด

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

ข้าพเจ้าพร้อมคณะสำนักคุ้มเทวา ขอร่วมถวายปัจจัย 10,000บาท (โดยโอนเข้าบัญชีคุณแม่ชีวันทนา ลูกสาวหลวงปู่แล้ว)
เพื่อร่วมทำบุญในวาระครบรอบมรณะกาล ของพระคุณหลวงปู่ศรีโรจน์(เยี่ยม) ปิยธมฺโม วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา
 
ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30น. ณ กุฏิหลวงปู่เยี่ยม วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา
ขอน้อมอุทิศบุญกุศลนี้ถวายแก่พระคุณหลวงปู่ศรีโรจน์(เยี่ยม) ตลอดจนทุกๆท่าน ขออนุโมทนาร่วมกันครับ

 

 

 

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563
ข้าพเจ้าในนามสำนักคุ้มเทวาได้ทำการโอนเงินจำนวน 5,000 บาทให้ทางโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่ออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับ ปู่ชิน แก้วประไพ หรือปู่ชิน จอมขมังเวทย์ ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งของทางสำนักฯที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
ซึ่งเงินส่วนนี้มาจากทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลของท่านอาจารย์ปู่ชิน
ขอทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

ข้าพเจ้าในนามสำนักคุ้มเทวา ได้น้อมถวายปัจจัยส่วนหนึ่งที่ได้จากการเปิดบูชาตะกรุดนะร่ำไร(ผูกใจอาวรณ์) เป็นเงิน 10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่พระคุณหลวงปู่ทอง อายุ 104 ปี วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร เพื่อไว้เป็นค่าทำนุบำรุงธาตุขันธ์ของหลวงปู่ท่าน
 
ขออานิสงค์ผลบุญที่เกิดขึ้นนี้จงถึงแก่ทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมบุญบูชาตะกรุดนะร่ำไรกันมา ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความเป็นมงคลแห่งชีวิต คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกๆประการ รวยด้วยนะเมตตา รวยด้วยบารมี ทำสิ่งใดคล่องตัวทุกๆประการ ทุกๆท่าน ทุกๆคนเถิดฯ

 

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าได้นำปัจจัยจำนวน 10,000บาท จากการบูชาน้ำมันมะรุมมะตุ้มของทางสำนักฯ เข้ากราบน้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่ทอง วัดดอนไก่ดี เพื่อไว้ในการถนอมธาตุขันธ์หลวงปู่
 
ขอทุกๆท่านบ้านคุ้มเทวา ที่ร่วมกันบูชาน้ำมันฯพึงได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้ร่วมกันทุกๆท่าน ทุกคนเถิดฯ

 

 

 

 

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 ทางคณะกรรมการได้นำปัจจัยจากการร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลรุ่นพรหมบุตร หลวงปู่ทอง สุวิชาโน วัดดอนไก่ดี น้อมถวายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
-ถวายปัจจัยร่วมบูรณะเสนาสนะภายในวัดดอนไก่ดี และวัดในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทอง
-ถวายปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประจำวันศุกร์ทรงเครื่อง(วันเกิดหลวงปู่) ขนาดความสูง 2.68 เมตร เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดป่าดอยผาสุข จังหวัดเชียงใหม่ในวันวิสาขบูชา ปี2564นี้
 
รวมถวายปัจจัยทั้งสิ้น 250,000บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 
ขอทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในผลบุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ร่วมอนุโมทนาและรับพรจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองร่วมกันทุกๆท่านครับ

 

 

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564 บ้านคุ้มเทวา ร่วมหล่อพระเชียงแสน ณ วัดพระปรางค์เหลือง จ.นครสวรรค์

ขอทุกๆท่านอนุโมทนา ยินดีในกุศลผลบุญนี้ร่วมกันทุกท่าน ทุกคนเถิด

 

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้น้อมถวายปัจจัย 10,000 บาท แก่พระคุณหลวงปู่ทอง วัดดอนไก่ดี อายุ 105ปี พระสุปฏิปันโนแห่งยุคปัจจุบัน เพื่อไว้ใช้ทำนุบำรุงธาตุขันธ์ของหลวงปู่ท่าน
 
โดยปัจจัยส่วนนี้มาจากการร่วมบูชา ตะกรุดนาคา โดยความเห็นชอบจากพ่อครูจันทรา และอีกส่วนหนึ่งก็ได้มอบให้พ่อครูจันทราไว้ใช้ในการกุศลของท่านตามเจตนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
 
จึงขอให้ทุกๆท่านได้รับรู้และร่วมอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้โดยทั่วกันทุกๆท่าน ทุกๆคนเถิด

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 ทางคณะศิษย์ฯและบ้านคุ้มเทวา ได้กราบอาราธนาขอเมตตาพระเดชพระคุณหลวงปู่ทอง วัดดอนไก่ดี เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญทานบารมีเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 105ปี ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ มีดังนี้
 
-ไถ่ชีวิตโค 1 คู่ และกระบือ 1คู่ รวม 4ตัว
-ไถ่ชีวิตปลาหน้าเขียง จำนวน 110 กิโลกรัม
 
-ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 31,000 บาท (เพื่อเป็นทุนสำหรับการฟอกไตให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้)
 
หมายเหตุ- ปัจจัยที่ใช้ในการสร้างทานบารมีร่วมกับหลวงปู่ทองในครั้งนี้ มาจากการเปิดให้ร่วมทำบุญพระผงชุดสรงน้ำพิเศษ2564 ที่ผ่านมา
ขอทุกท่านที่ทีส่วนร่วมในบุญ-ทานครั้งนี้ ได้อนุโมทนาในทานบารมีครั้งนี้ร่วมกันทุกๆท่านทุกๆคนเถิด

 

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาาคม พ.ศ.2564
ข้าพเจ้าได้นำปัจจัย 10,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากที่ทุกท่านได้ร่วมบูชา วัตถุมงคลจูงนาง น้อมถวายเป็นสังฆบูชา แก่พระสุปฏิปันโน พระเดชพระคุณหลวงปู่ทอง วัดดอนไก่ดี
ขออานิสงค์ผลบุญนี้จงถึงแก่ทุกๆท่านที่ได้ร่วมกระทำกันมาถ้วนทั่ว ทุกท่านทุกคนเถิด

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้นำปัจจัย 10,000บาท น้อมถวายบูชาพระคุณหลวงปู่ทอง วัดดอนไก่ดี ซึ่งปัจจัยนี้มาจากการร่วมบูชาพญาเถรกวาดของทางสำนักฯ โดยถวายที่วัดประดู่ สมุทรสงคราม
 
ขอทุกท่านที่ได้ร่วมบูชา จงมีส่วนได้ในบุญครั้งนี้ทุกท่านทุกคนเถิด
สังฆบูชามหาโภควาโห สาธุ สาธุ

 

 

 

 

วันนี้ 14 ก.ค. 2564
 
ข้าพเจ้าในนามบ้านคุ้มเทวา ได้นำปัจจัย 10,000 บาท จากการที่ทุกท่านร่วมบูชาอิ่นคู่ ไปร่วมสร้างบุญ และทำทานดังนี้
ถวาย พระเดชพระคุณหลวงปู่ทอง วัดดอนไก่ดี 5,000 บาท เพื่อบูชาพระคุณถนอมธาตุขันธ์หลวงปู่ฯ
ถวาย วัดท่าเสา 5,000 บาท เพื่อสมทบเข้าโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด แจกถุงยังชีพผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง
 
ด้วยผลบุญและทาน ที่พวกข้าพเจ้าสำนักบ้านคุ้มเทวาได้ทำแล้วด้วยความบริสุทธิ์ในครั้งนี้ ขออานิสงค์ผลบุญนี้ จงบังเกิดเป็นพละปัจจัยให้ทุกๆท่าน ผ่านพ้นวิกฤติภัยพาลต่างๆ คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง มีกินมีใช้ไม่ขัดสนด้วยเถิดฯ

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 ทางผมได้นำเงินส่วนหนึ่งจากการบูชาสีผึ้งครูราหู ไปต่อบุญ ต่อกุศลให้กับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบูชามา ดังนี้

-ทำบุญถวายภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลสงฆ์ 2,000 บาท
-ทำบุญสร้างโบสถ์ วัดท่าเสา สมุทรสาคร 2,000 บาท
-ร่วมทำบุญหล่อพระหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จำลอง 60 นิ้ว 2,000 บาท
-บริจาควัดพระบาทน้ำพุ 2,000 บาท
-บริจาคให้กับกลุ่มเส้นด้าย ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 2,000 บาท

รวมทำบุญ และสร้างทานบารมีทั้งสิ้น 10,000 บาท

ขอทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมในบุญและทานครั้งนี้อนุโมทนาร่วมกัน ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ได้ด้วยความปลอดภัย คุณพระรักษา เทวดาคุ้มครอง มีความคล่องตัวทุกประการ ไม่เจ็บ ไม่จนนะครับ สาธุ

 

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผมได้นำเงินส่วนหนึ่งจากการบูชาสีผึ้งครูราหู ไปต่อบุญ ต่อกุศลให้กับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบูชามา ดังนี้

-ทำบุญถวายภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลสงฆ์ 2,000 บาท
-ทำบุญสร้างโบสถ์ วัดท่าเสา สมุทรสาคร 2,000 บาท
-ร่วมทำบุญหล่อพระหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จำลอง 60 นิ้ว 2,000 บาท
-บริจาควัดพระบาทน้ำพุ 2,000 บาท
-บริจาคให้กับกลุ่มเส้นด้าย ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 2,000 บาท

รวมทำบุญ และสร้างทานบารมีทั้งสิ้น 10,000 บาท

ขอทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมในบุญและทานครั้งนี้อนุโมทนาร่วมกัน ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ได้ด้วยความปลอดภัย คุณพระรักษา เทวดาคุ้มครอง มีความคล่องตัวทุกประการ ไม่เจ็บ ไม่จนนะครับ สาธุ 

 

เมื่อวันที่13 กันยายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าในนามบ้านคุ้มเทวา ได้นำเงินส่วนหนึ่งจากการบูชาตะกรุดพระสีวลีเปิดบาตร ออกทำบุญและบูชาครูบาอาจารย์ดังนี้

1.ถวายหลวงปู่ทอง วัดดอนไก่ดี เพื่อบำรุงธาตุขันธ์ท่าน 2,000 บาท
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้า กับทางวัดป่ายาง 2,000 บาท
3.ร่วมสร้างอุโบสถวัตท่าเสา เป็นบุญวิหารทาน 1,000 บาท
4.มอบให้กับปู่จุก จอมอาคม เพื่อเป็นอาจาริยะบูชา (ด้วยปู่ท่านตอนนี้มีอาการอ่อนแรงตามวัย 98ปีของท่าน) จำนวน 5,000 บาท
รวม 10,000 บาท

ขออานิสงค์ผลบุญที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้ถึงแก่องค์พระสีวลีเถระเจ้า ถึงแก่คุณพ่อกวย ชุตินธฺโร ถึงแก่ครูบาอาจารย์บ้านคุ้มเทวา และถึงแก่ทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญบูชาตะกรุดพระสีวลีเปิดบาตรกันมานะครับ ขอให้ได้อานิสงค์นี้ร่วมกันทุกๆท่าน ทุกๆคนเถิดฯ...

ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าในนามบ้านคุ้มเทวา ได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งจากที่ทุกๆท่านได้ร่วมบูชาขุนแผนเจ็ดนางรัก บูชาครูของทางสำนักฯ ได้ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี 9 วัดและถวายพระคุณเจ้าฯเป็นสังฆบูชา ดังนี้

1.ร่วมบุญกฐินวัดน้ำจำ จ.เชียงใหม่ 1,000 บาท
2.ร่วมบุญกฐินวัดท่าเสา จ.สมุทรสาคร 1,000 บาท
3.ร่วมบุญกฐินวัดป่าฉัพพรรณรังสี จ.ชัยภูมิ 1,000 บาท
4.ร่วมบุญกฐินวัดเทพธารทอง จ.จันทบุรี 1,000 บาท
5.ร่วมบุญกฐินวัดป่ายาง(สันพระเจ้าแดง) จ.ลำพูน 1,000 บาท

6.ร่วมบุญกฐินวัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ จ.เชียงราย 1,000 บาท
7.ร่วมบุญกฐินวัดถ้ำพระพุทธโกษีย์(ในเตา) จ.ตรัง 1,000 บาท
8.ร่วมบุญกฐินวัดเชตวนาราม(น้ำดิบ) จ.กำแพงเพชร 1,000 บาท
9.ร่วมบุญกฐินวัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร 1,000 บาท
10.ถวายปัจจัยบำรุงธาตุขันธ์ เป็นสังฆบูชา พระคุณหลวงปู่ทอง สุวิชาโน อายุ 105 ปี 2,000 บาท

รวมทำบุญทั้งสิ้น 11,000 บาท

ขออานิสงค์ผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกระทำกันมานี้ ขอให้ทุกๆท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ไปแห่งหนตำบลใด ขอให้บังเกิดซึ่งนะเมตตา เป็นที่รักใคร่เสน่หาของคนทั้งแผ่นดิน มิรู้จักคำว่าอดอยากหรือยากจน และขอให้บุญนี้จงติดตัวทุกๆท่านไปตราบถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเถิดฯ

Visitors: 40,062