อาจารย์มนัส สิวาภิรมย์รัตน์

กล่าวถึงท่านอาจารย์มนัส นับเป็นผู้มีความรู้รอบ สืบทอดตำราสายพระเวทย์อย่างหาตัวจับได้ยากท่านหนึ่งในปัจจุบัน ด้วยตลอดชีวิตท่านเป็นผู้สนใจ ใฝ่ศึกษาด้านไสยเวทย์วิทยาคมมาเกือบทั้งชีวิต ด้วยฐานะทางบ้านเดิมนับได้ว่าเป็นผู้มีฐานะดีเข้าขั้นเศรษฐีก็ว่าได้ ท่านจึงไม่ต้องดิ้นรนเรื่องทำมาหากินเท่าใดนัก ท่านจึงสามารถใช้เวลาทุ่มเทไปในการเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ทรงวิทยาคม เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ร่ำเรียนวิชาต่างๆที่ท่านมักเรียกวิชาที่ท่านเรียกนี้ว่าเป็น"สายเฮง"

คือหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านไปฝากตัวเรียนนั้นๆ ต้องมีสายวิชาที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ปรากฎ ผู้คนต่างๆให้ความเคารพนับถือ สองครูบาอาจารย์นั้นๆต้องเป็นผู้ที่รู้จริง

ซึ่งพอที่จะประมวลสายวิชาที่ท่านอาจารย์มนัส ได้ไปศึกษาสืบทอดมาได้ดังนี้

-สายวิชาของบรมครูหลวงปู่ศุข สำนักวัดอู่ทองปากคลองมะขามเฒ่าจาก หลวงปู่พุฒิ วัดเขาไม้แดง หลวงพ่อมหาโพธิ วัดคลองมอญ หลวงพ่อป้อม วัดราชคราม และตำราของท่าน อ.สมุห์กลับ และหลวงพ่อบุญยัง วัดหนองน้อย

-สายบรมครูหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา จากท่านพระครูพิชัยณรงค์ฤทธิ์ วัดสิตาราม(คอกหมู) กทม.

-สายสำนักวัดประดู่ทรงธรรม กรุงเก่าอยุธยาจากหลวงพ่อสละ โดยท่านยังได้ไปขอต่อวิชาจากหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้างและหลวงพ่อแทน วัดธรรมเสนอีกด้วย

-สายบรมครูหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง วิชาตะกรุดโสฬสมงคลจากหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง หลวงพ่อชาลี วัดวังยาว อ.เกรียงศักดิ์ (๑๐ ลัคน์)

-สายกรุงเก่า วิชาของวัดพระญาติ (นะทรหด เฑาะว์ทรหด) วัดขนอนเหนือ หลวงพ่อพรหม วิชานารายณ์ หลวงพ่อเจือ วัดโคกหิรัญ วิชาน้ำมนต์นางกวัก หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อหวล วัดพิกุล วิชายันต์เกราะเพชร ฯลฯ

-สายสุพรรณบุรี หลวงพ่อพล วัดวังยายหุ่น วิชาตะกรุดมหาบุรุษ ๘ จำพวก วิชาเกราะเพชรสายสุพรรณ ฯลฯ

-สายนครปฐม หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม วิชายันต์หน้าพระนะหน้าคน หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม วิชาตุ๊กตาทองฯลฯ

-วิชากรรมฐานจากหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี และของวัดประดู่ทรงธรรม

และท่านอาจารย์มนัสยังเรียนมาจากอาจารย์อื่นๆ อีกหลายท่านด้วยกัน จึงนับได้ว่าในปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ทรงภูมิ ทรงความรู้ด้านสายพระเวทย์สำนักใหญ่ในอดีตอีกท่านหนึ่งก็ไม่ผิดนัก

Visitors: 41,690