ชุดสรงน้ำพิเศษ2564 หลวงปู่ทอง วัดดอนไก่ดี

 "ชุดสรงน้ำ2564" หลวงปู่ทอง สุวิชาโน อายุ 105 ปี วัดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร

เพื่องานบุญเฉพาะกิจ ที่ทำต่อเนื่องกันมาทุกๆปีในเดือนเมษายน ในการฉลองอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่ทอง อายุครบ 105ปี

วัตถุประสงค์

-เพื่อร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ และสัตว์น้ำ น้อมถวายผลบุญแห่งทานบารมี ทานชีวิตนี้แก่องค์พระเดชพระคุณหลวงปู่ทอง สุวิชาโน ในวาระอายุครบ 105ปี เพื่อให้อานิสงค์ส่งผลให้หลวงปู่ท่านมีธาตุขันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้กับลูกศิษย์ลูกหาไปตราบนานเท่านาน

-เพื่อใช้ในกิจการงานบุญอันสมควร ตามที่หลวงปู่ท่านเห็นชอบ ในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล 105ปี ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทอง สุวิชาโน

พระผงพรหมบุตร รุ่นแรก หลวงปู่ทอง สุวิชาโน อายุ 105 ปี วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร

พระผงพรหมบุตรรุ่นนี้ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในกิจการงานบุญพิเศษต่างๆอันเกี่ยวเนื่องด้วยหลวงปู่ทองท่าน พิมพ์ทรงได้ถอดมาจากเหรียญรุ่นพรหมบุตร ในส่วนของเนื้อหามวลสารนั้น ประกอบด้วย เส้นเกศาหลวงปู่ทอง ผงพระเจ้า 5 พระองค์ที่หลวงปู่ทองท่านเคยเขียนและลบผงไว้ ผงพุทธคุณต่างๆ ผงเกสรดอกไม้บูชาพระวันสำคัญทางพระศาสนา แป้งเสก สีผึ้ง และว่านต่างๆอันเป็นมงคล ฯลฯ

พระผงพรหมบุตร ชุดสรงน้ำพิเศษนี้ จะฝังตะกรุด 3 กษัตริย์ คือ ทองคำแท้ เงินแท้ และทองแดงที่ด้านหลัง โดยจารยันต์หัวใจทางด้านเมตตาเทวดารักษา คุ้มครองป้องกันภัย และโชคลาภ พร้อมทั้งยังฝังเส้นเกศาของหลวงปู่ทองไว้ที่ตรงคำว่าพรหมบุตรด้านหน้าทุกๆองค์

 

อุปเท่ห์ในการบูชาพระผงพรหมบุตร รุ่นสรงน้ำพิเศษนี้ คือ

-ที่ด้านหลังพระผงจะมีพื้นที่ว่างคล้ายเหรียญพรหมบุตรทุกประการ ท่านที่บูชาร่วมบุญ สามารถนำไปให้พ่อ แม่ หรือผู้มีพระคุณของเรา เอานิ้วโป้งของท่านทั้งสองปั๊มหมึก แล้วมาประทับลงที่หลังพระผงนี้ได้ เพื่อเอาเป็นเคล็ดที่ว่ายอดเยี่ยมที่สุดในทุกๆเรื่องนั่นเอง หรือท่านใดจะให้พ่อแม่ เอาดินสอ หรือปากกาเมจิกเขียนอวยพรให้ก็ประเสริฐยิ่งนักแลฯ

พระผงพรหมบุตรชุดนี้ได้ผ่านการอธิษฐานจิตตั้งแต่เป็นมวลสารพร้อมเหรียญรุ่นมหาลาภ และเมื่อปั๊มเป็นองค์พระเรียบร้อยแล้วจึงได้นำเข้าเสกในพิธีใหญ่พร้อมเหรียญรุ่น"พรหมบุตร" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยพระเดชพระคุณหลวงปู่ทอง อธิษฐานจิตเดี่ยวครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ

พระผงพรหมบุตร ชุดสรงน้ำพิเศษนี้ จัดสร้างทั้งสิ้น 297 องค์ มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ ที่ขอบพระผงด้านล่างทุกองค์

ผ้ายันต์พรหมบุตร หลวงปู่ทอง สุวิชาโน อายุ 105 ปี วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร (ผ้ายันต์นี้จะอยู่ในชุดสรงน้ำพิเศษคู่กับพระผงพรหมบุตร)

ผ้ายันต์พรหมบุตรนี้ เป็นผ้าผืนใหญ่ขนาดบูชา มีขนาดสูง(แนวตั้ง) 12 นิ้ว ความยาว(แนวนอน) 16 นิ้ว โดยจำลองรูปพรหมพ่อ พรหมแม่ไว้ที่กลางผ้ายันต์ ด้านข้างทั้งสอง ซ้าย-ขวา เป็นพื้นที่ว่าง ใต้รูปพรหมบุตร มีคำว่า "พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร" และมีชื่อหลวงปู่ทอง วัดดอนไก่ดี กำกับไว้ ด้านล่างสุดเขียนเป็นคำอวยพรว่า "ด้วยอำนาจแห่งความกตัญญูต่อบุพการี จงเสริมส่งให้ทุกท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไปตลอดกาลฯ"

อุปเท่ห์วิธีการบูชาผ้ายันต์นี้

-ท่านที่ร่วมทำบุญผ้ายันต์พรหมบุตรชุดนี้ไป สามารถนำไปให้ พ่อแม่ หรือผู้มีพระคุณของท่าน ใช้ผงขมิ้นละลายน้ำ(หาซื้อได้ทั่วไป) หรือหมีกปั๊ม ทำการปั๊มเอาฝ่ามือของพ่อแม่ไว้ที่ผ้ายันต์ตรงพื้นที่ๆว่างได้ทั้งซ้ายขวา คือ ด้านซ้ายที่เป็นพรหมหน้าแม่ ก็เอามือซ้ายของแม่เราปั๊ม ด้านขวาที่เป็นพรหมหน้าพ่อ ก็เอามือขวาของพ่อเราปั๊ม หรือหากท่านใดที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว จะเอารูปถ่ายมาติดแทนทั้งซ้ายขวาก็มีพรหมคุณ อิทธิคุณดุจเดียวกัน เพราะล้วนเป็นมงคล อันก่อเกิดจากความรัก ความกตัญญูต่อพ่อแม่ หรือผู้มีพระคุณของเราทั้งสิ้น

**ตัวอย่างในภาพประกอบด้านล่าง

 

-นำผ้ายันต์พรหมบุตรนี้ใส่กรอบบูชาในที่อันสมควร หมั่นกราบไหว้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย นึกถึงคุณบิดามารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยความกตัญญูรู้คุณ ย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในชีวิตมาสู้ตัวท่านทุกๆประการ จะหาคำว่าตกต่ำ ยากจนเข็ญใจในผู้มีความกตัญญูมิได้เลยฯ

ผ้ายันต์พรหมบุตร ชุดนี้ประกอบพิธีอธิษฐานจิตจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ทอง วัดดอนไก่ดี พร้อมวัตถุมงคลรุ่นพรหมบุตรที่ผ่านมาครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการเรียบร้อยแล้ว

ผ้ายันต์พรหมบุตร จัดสร้างจำนวน 297 ผืน จะอยู่ในชุดสรงน้ำพิเศษคู่กับพระผงพรหมบุตร ตัวผ้ายันต์เป็นผ้าแคนวาส เย็บเก็บขอบทั้งสี่ด้านอย่างดี และจะมีโค๊ต ตรายางรูปหลวงปู่ทองปั๊มไว้ที่ด้านซ้าย และมีหมายเลขกำกับปั๊มไว้ที่ด้านขวา

**ส่วนผ้ายันต์ที่ทางโรงงานทำเกินจำนวนถวายเพิ่มมาให้อีกจำนวนหนึ่ง ทางกรรมการได้ทำการปั๊มโค๊ตรูปหลวงปู่ไว้ทั้งสองด้านแทน ไม่มีหมายเลข เพื่อเป็นการแยกกันแบบชัดเจน ซึ่งในส่วนนี้จะได้พิจารณามอบให้ผู้ประสานงาน ช่วยเหลือต่างๆในกิจการงานบุญต่อไป

วัตถุมงคล ชุดสรงน้ำพิเศษ2564 หลวงปู่ทอง สุวิชาโน อายุ 105 ปี วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร

 

วัตถุมงคลจะบรรจุอยู่ในถุงซีลสีทองปิดทึบอย่างดี ใน1ชุด ประกอบด้วย

1.พระผงพรหมบุตร ตะกรุดสามกษัตริย์ 1 องค์

2.ผ้ายันต์พรหมบุตร 1ผืน

มีทั้งหมด 297 ชุด ทั้งพระพรหมผงและผ้ายันต์จะเป็นหมายเลขเดียวกันทั้งคู่ ท่านที่ร่วมบุญไป แกะลุ้นหมายเลขกันเอาเอง ทางกรรมการประสานงานไม่มีการกั๊กเลขสวยใดๆทั้งสิ้น 

 

Visitors: 37,445