พญาลึงคลึงสวาท ปู่จุก จอมอาคม

รายการวัตถุมงคล มีดังนี้ 

1.พญาลึงคลึงสวาท แบบตัวครู เนื้อหัวเชื้อมวลสารแบบเข้มข้น ฝังตะกรุดกามะตัณหา 3วรรณะ 3 ดอก จัดสร้างเพียง 39 ตน  (มีคาถากำกับให้เป็นการจำเพาะ)

2.พญาลึงคลึงสวาท เนื้อกรรมการ มวลสารแบบผสม ฝังตะกรุดนะปะฉะดะ 1ดอก จัดสร้าง 300 ตน (มีคาถากำกับให้เป็นการจำเพาะ)

Visitors: 37,444