ไทย

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2558 ทางเพจคุ้มเทวาได้เดินทางไปร่วมพิธีที่วัดปลิบผิวนาราม จ.ระยอง และได้นำปัจจัยของผู้ชนะประมูล เข้าน้อมถวายพระคุณครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง ที่ได้ร่วมเดินมาอธิษฐานจิตในพิธีดังกล่าว ท่านได้เมตตารับ และกล่าวอนุโมทนา เป็นที่เรียบร้อย สาธุ สาธุ