ไทย

ใคร่จะเอาเป็นญาติพันธุ์

null

หลายท่านที่ได้รับพระขุนแผน อ.ปู่บุญมาไปมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหอมรัญจวนเหลือเกิน และเรื่องเมตตามหาเสน่ห์นี่นำหน้า สายนักรักบอกจัดเต็ม สมพระคาถากำกับ

"ใคร่จะเอาเป็นญาติพันธุ์..."