ไทย

อ.ปู่บุญมาและหลวงพ่อแป๊ะ1

null

ภาพท่านอาจารย์ปู่บุญมา เมื่อครั้งที่พระคุณหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ มาหาที่พำนักท่าน

หลวงพ่อแป๊ะ ท่านเองก็ให้ความเลื่อมใสต่ออาจารย์ปู่มาก และเมื่อตอนที่ท่านอาจารย์ปู่สึกหาลาเพศ หลวงพ่อแป๊ะก็ร่วมเป็นพยานอยู่ ณ ตอนนั้นด้วย หากใครพานพบหลวงพ่อแป๊ะ ลองเลียบๆเคียงๆถามท่านดูก็ได้ครับว่าอาจารย์ปู่บุญมานั้นท่านเลิศล้ำขนาดไหน??