ไทย

มรดกพระคาถาหลวงพ่อกวย

null

นะสิวัง พรหมมา มะอะอุ..

มรดกพระคาถาที่ พระคุณหลวงพ่อกวย ชุตินธโร เมตตามอบไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือท่าน พระคาถาบทนี้เข้าใจว่าเป็นหัวใจย่อของมนต์จินดามณีตามสูตรของท่าน เชื่อถือกันว่าถ้าผู้ใดได้ภาวนาพระคาถานี้ทุกเช้า-ค่ำ หรือหากแม้นภาวนาถือเป็นอารมณ์พระกรรมฐานด้วยสมาธิจิต จะทำให้เกิดโชคลาภ โภคสมบัติ ทำมาค้าคล่อง ซื้อง่ายขายดี มีโชคลาภตามปราถนา ถือว่าเป็นพระคาถาแก้จน ที่เกิดจากความห่วงลูกศิษย์ของหลวงพ่อ เมื่อหากสิ้นท่านไปแล้ว ลูกศิษย์จะขาดที่พึ่ง ท่านจึงทิ้งพระคาถานี้ให้ ผู้ใดนับถือจริง ทำจริงผู้นั้นย่อมเห็นผลจริง และอย่าลืมหมั่นรำลึกนึกถึงหลวงพ่อกวย ชุตินธโร เจ้าของพระคาถานี้ด้วยท่านจะมีความสุขสมปราถนาดั่งคำพรของหลวงพ่อที่ให้ลูกๆของท่านไว้ว่า "ขอศิษย์ทั้งหลาย จงอย่าอด อย่าอยาก อย่ายาก อย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าเขา"