ไทย

มรดกทางปัญญา อาจารย์ปู่บุญมาสอนศิษย์

null

**มรดกทางปัญญา อาจารย์ปู่สอนศิษย์**

ผู้เขียนได้นั่งคุยกับอาจารย์ปู่บุญมา ท่านได้พูดอธิบายถึงศัพท์ในเชิงไสยเวทย์ได้อย่างน่าทึ่ง อธิบายแบบผู้รู้จริง ซึ่งนับวันหลายๆคนอาจแทบจะไม่ได้ยินหรือได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านใดแล้ว วันนี้ผมเลยขอเอานิยามและคำจำกัดความเหล่านี้มานำเสนอต่อท่าน เพื่อให้ไว้เป็นมรดกสืบไปถึงลูกหลานตามปณิธานท่านอาจารย์ปู่บุญมาครับ 

-เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์มหาละลวย เรามักเรียกรวบคำไปเลย แต่ความจริงตัดช่วงแต่ละคำจะมีความหมายเฉพาะของมันอยู่ 

คำว่า"เมตตา" หมายถึง เป็นการที่ผู้คนเมตตาเอ็นดูเฉพาะตรงหน้ากับเรา เฉพาะผู้ที่ได้พบเราเท่านั้น 

คำว่า"มหานิยม"หมายถึง บุคคลนั้นเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบ ชื่นชมของคนโดยทั่วไปที่ได้รู้จัก อาจจะเป็นกลุ่ม หรือในตำบล ในอำเภอก็แล้วแต่กรณี นี่คือ "มหานิยม" 

คำว่า"มหาเสน่ห์" หมายถึง การรักกันฉันชู้สาว อาจจะเป็นของชาย หญิง หรือการให้ผู้ที่เราปราถนา พึงพอใจรักใคร่ในตัวเรา 

คำว่า "มหาละลวย" หมายถึง คลอบคลุมถ้วนทั่ว ตั้งแต่เมตตา มหานิยม มหาเสน่ห์ สุดแต่จะตั้งจิตอธิษฐานใช้ให้เป็นไป หรือแม้แต่ลูกค้าติดอกติดใจมาซื้อของเราประจำๆ ก็ถือว่าเป็นมหาละลวยงวยงงด้วยเช่นกัน 

-ศาสตราวุธ คำว่า "ศาสตรา" หมายถึง อาวุธที่ใช้ในระยะใกล้เช่น มีด ไม้ กระบอกฯ 

คำว่า "อาวุธ" หมายถึง อาวุธที่มาจากที่ไกล เช่นปืน ระเบิดฯ 

-คงกระพันชาตรี แคล้วคลาด คลาดแคล้ว มหาอุตต์ 

คำว่า"คงกระพัน" หมายถึงหนังเหนียว ฟันไม่เข้า ยิงไม่เข้า ตีไม่แตก 

คำว่า"ชาตรี"หมายถึง แม้นโดนตีด้วยของหนัก ก็จะเจ็บแค่เล็กน้อย 

คำว่า"แคล้วคลาด"หมายถึง สมมติเราไปในที่ชุมชน อาจเกิดเหตุระเบิดขึ้นใกล้ๆบริเวณเราอยู่ แต่เราไม่ได้รับอันตรายใดๆ แต่ผู้คนรอบๆเราอาจบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต นี่เรียกว่าแคล้วคลาด 

คำว่า"คลาดแคล้ว" หมายถึง สมมติเราไปนั่งในที่ชุมนุมชนดูมหรสพ แต่เกิดอาการใจไม่ดี รู้สึกไม่ดี จึงลุกออกจากที่ตรงนั้นมาเสีย แล้วหลังจากนั้นเกิดเหตุระเบิดขึ้นตรงจุดที่เรานั่น เหมือนเรามีลางสังหรณ์ เรียกว่า คลาดแคล้ว 

คำว่า"มหาอุตต์" หมายถึงการที่อาวุธที่จะมาทำร้ายเราได้หมดอานุภาพไป เช่นปืนยิงไม่ออก ปืนเสีย หรืออาจถึงขั้นกระบอกปืนระเบิดเป็นต้น 

ปล.โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านข้อมูลเหล่านี้ ผู้เขียนมิได้มีเจตตนาบิดเบือนหรือขัดแย้งความเห็นของผู้ใด เพียงแต่เป็นผู้ถ่ายทอดจากท่านอาจารย์ปู่อีกทีเพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้น