ไทย

พระดีใกล้กรุงเทพ‬

null

พระดีใกล้กรุงเทพ‬

พระครูปลัดพิจารย์ วิจารโณ วัดโพธิผักไห่ พระผู้ให้แห่งทุ่งผักไห่ พระผู้มีปฏิปทาตามแบบอย่างพรโพธิสัตว์ เมตตาไม่มีประมาณ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ผู้สืบทอดอนุรักษ์ศาสตร์โบราณ เจนจบครบทุกเรื่อง ท่านเลือกสร้างคนมากกว่าสร้างวัด ท่านเคยปรารภไว้ว่าเวลาจะทำอะไรคิดอย่างเดียวว่าห้ามตายหน้าของพวกเด็กนักเรียนลอยเต็มไปหมด ห้ามตายเด็ดขาด ถ้าฉันตาย กลัวเด็กๆจะไม่มีที่เรียนกัน นี่คือปฏิปทาของการเป็นผู้ให้ของท่าน เวลาคณะทำงานถวายปัจจัยท่านๆจะถามเสมอว่า" มีพอแล้วหรอลูก ขาดเหลืออะไรให้บอกน่ะ " แบบอย่างของการเป็นผู้ให้อย่่างแท้จริง พระคุณหลวงพ่อพิจารย์องค์นี้ นับเป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญรูปหนึ่งที่ทางคณะของคุ้มเทวาที่ให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธามายาวนานครับ ท่านอยู่ที่วัดโพธิผักไห่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา ถือเป็นพระดี ที่อยู่ใกล้กรุ่งเทพ เรื่องพระเวทย์วิทยา และยาจินดามณี ท่านก็โด่งดังมิเป็นสองรองผู้ใดครับ ขอ

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก -กลุ่มศิษย์วัดโพธิผักไห่