ไทย

คนประเภทหนึ่งที่อ.ปู่บุญมากลัวที่สุด

null

คน1จำพวกที่อาจารย์ปู่บุญมากลัวที่สุด

"ชั่วชีวิตนี้มีอายุ92ปี นับตั้งแต่มีอายุ6ปี จำอะไรได้ อาจารย์ปู่ไม่เคยสะดุ้งเกรงกลัวอะไรใครทั้งนั้น  ไม่ว่าจะเก่งเป็นนักเลงขนาดไหน ไม่เคยเกรงกลัวเลย  อาจารย์ปู่กลัวอยู่คน คนเดียวคือที่แกล้งลืม  คนจำพวกนี้เป็นคนที่น่ากลัวและอันตรายจริงๆ  ไว้ใจยาก เชื่อยาก ระวังยากและทำให้เจ็บปวดที่สุด..." ข้อคิดดีดี จากลายมือท่านอาจารย์ปู่บุญมา สำนักโพธิ์นิ่มนวล