ไทย

ข้อเตือนใจจากอาจารย์ปู่บุญมา

null

ข้อเตือนใจจากอาจารย์ปู่บุญมา

"ปัจจุบันทุกวันนี้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยเราหายไปมาก อาจารย์ปู่จะขอแนะนำเป็นเชิงสั่งสอนไปในตัวจะได้ไม่เสียชื่อเสียงในภายหน้าว่าด่าถึงปู่ด้วย การที่เราต้องการไปหาที่พึงกับใครก็ตาม จะไปเรียนวิชาอะไรก็ตาม นะตัวโมตัวหรือให้เป่าพ่นรดน้ำมนต์ ไม่ควรลืมดอกไม้ธูปเทียนเป็นอย่างน้อย ตามโบราณนั้นท่านเรียกว่าขันธ์๕จะขาดไม่ได้เลย มิฉะนั้นเขาจะด่าว่าถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าไม่สั้งสอน ขอเตือนด้วยความหวังดีไม่มีอะไรแอบแฝง.." 

อาจารย์ปู่บุญมา สำนักโพธิ์นิ่มนวล