ไทย

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2558 ทางทีมคุ้มเทวา ได้เข้าน้อมถวายปัจจัย 5,000บาท และวัตถุมงคลประมาณ 600 องค์ แด่พระคุณหลวงพี่เก่ง แห่งวัดท่าเสา จ.สมุทรสาคร เพื่อไว้ใช้ในงานพระศาสนาตามแต่เห็นสมควร

ขออานิสงค์ผลบุญครั้งนี้ ดลบันดาลให้ทุกๆท่าน ร่ำรวยทั้งทางโลก ทางธรรม มีกินมีใช้ตลอดกาลนะครับ ขอบุญนี้จงถึงแก่ทุกๆท่าน ที่ได้มาร่วมอนุโมทนากันนะครับ สาธุ